Hem » Blogg » Körkort » Körkort - steg för steg

Körkort - steg för steg

september 20, 2022

Vägen till körkort kan kännas överväldigande och komplicerat, och kanske något svårt att veta vart man ska börja. Vi har gjort en klar och tydlig guide som visar dig vägen till körkortet steg för steg. Det är inte så svårt som man kan tro, du behöver bara sätta dig ned och planera in en sak i taget. Det finns en del steg du behöver följa om du ska ta körkort och få köra bil. Genom att följa listan nedan, garanterar vi dig lite klarhet bara på någon minut!

Körkort - Steg 1 : Syntest och körkortstillstånd

Det allra första steget mot kortkort är att gå och undersöka din syn. Du behöver alltså göra ett syntest för att få ett körkortstillstånd. Det är ett krav från Transportstyrelsen, att utföra en synundersökning för körkort innan du kan börja övningsköra. Detta kallas också för synintyg för körkortstillstånd. Testet går vanligtvis snabbt, omkring 10 minuter ungefär. Du får sedan ditt synintyg efter att du har gjort ett syntest för körkort hos en optiker. Anledningen till att detta syntest görs beror på att för vanligt körkortstillstånd, med behörigheterna "AM, A1, A2, A, B, BE" finns det ett syn-krav. Du behöver ha minst 0,5 i synskärpa när din syn mäts på båda ögonen tillsammans, med eller utan hjälpmedel. Du behöver även ha ett godkänt synfält. Glöm därför inte att ta med de linser eller glasögon du brukar använda till synundersökningen. Du behöver en godkänd syn för att det inte ska uppstå en trafikolycka på grund av synen. Efter undersökningen får du en blankett för intyg om syn-prövning som skickas till Transportstyrelsen. Du skickar detta själv elektroniskt till Transportstyrelsen. Det går dock också att skicka in en utskrift på papper. Glöm inte att synintaget inte får vara äldre än två månader när du skickar in det. Slutligen, behöver du visa upp din giltiga legitimation, ID-kort eller pass för att kunna göra din synundersökning. Om du är under 16 år behöver du en medföljande vårdnadshavare, alternativt ha med dig en fullmakt ifylld, på grund av GDPR.

Körkort - Steg 2 : Handledarkurs för privat övningskörning

Vidare till steg två för körkort. För att du ska få övningsköra, och övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver du gå en introduktionsutbildning innan du kan börja övningsköra. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna behandla din ansökan om att få bli handledare. En handledarkurs för privat övningskörning är alltså obligatorisk. Detta gäller även eleven. Du som elev behöver också ha gått en sådan utbildning. Det är alltså samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever. Utbildningen i sig är minst tre timmar lång. Denna utbildning är sedan giltig i fem år. Utbildningen i sig innehåller information om:

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll
 • De regler som gäller för övningskörning
 • Hur man planerar och strukturerar övningskörningen
 • Trafiksäkerhet och miljö.

Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Det diskuteras även på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika. Detta är alltså lärorikt och viktigt för att du som handledare och elev ska få en förståelse vad körkortet faktiskt innebär i praktiken.

Körkort - Steg 3 : Ta körlektioner och övningskör privat

Steg tre på vägen till körkort är att ta körlektioner och övningsköra privat. Du bör alltså kombinera både privata körlektioner med din handledare samt ta körlektioner från din trafikskola. I slutändan kommer din trafikskola att behöva godkänna din körförmåga innan det är dags för uppkörningen. Därför kan det vara bra att ta några körlektioner med din trafikskola då vi kan erbjuda bra råd och tips medan du kör. Vi ser även vad du behöver förbättra, och framför allt så vet vi vad de kommer att testa och kontrollera dig på under uppkörningen. Vi på Motortrafikskola har gjort detta i många år och vet vilka områden som är extra viktiga att få hjälp med. Det kan även vara bra med olika perspektiv, därför är privatlektioner också bra. Du får dessutom mer träning om du övningskör privat en hel del också.

Körkort - Steg 4 : Genomför riskettan & risktvåan

Risketta och risktvåan är två viktiga moment för dig som kommande bilförare. Detta är alltså riksutbildning, som du måste genomföra innan du gör kunskaps- och körprovet för behörighet B. Utbildningen består av två delar. Dessa två:

 • Del 1, handlar om alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra riskfyllda beteenden.
 • Del 2, handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden. Halkbana ingår i den här delen.

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Ha i åtanke att utbildningen för motorcykel inte gäller för personbil. Vi anmäler dig till dessa riskutbildningar om du är elev hos oss.

Körkort - Steg 5 : Teoriprov

Teoriprovet är steg fem för att ta körkort. Teoriprovet för körkort för personbil (kunskapsprov B), är det första av dina två körkortsprov. För att få göra provet behöver du ett körkortstillstånd och godkänt på de två obligatoriska riskutbildningarna. Vi bokar även in detta prov åt dig. Du kommer alltså först att göra teoriprovet, och när du har blivit godkänd för teoriprovet, är det dags för att göra körprovet. Teoriprovet gör du på Trafikverkets förarprovsplats. Kom i god tid så du inte blir stressad! Du ska även vara på plats minst 30 minuter innan provet startar. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation, utan ID-handling får du inte göra provet. Innan du gör provet måste du också fotograferas. Det gäller alla och görs på plats hos Trafikverket. Provet utför du med hjälp av en av Trafikverkets datorer. Teoriprovet för körkort B består av 70 frågor totallt. Frågorna handlar om fem olika huvudområden:

 1. fordonskännedom och manövrering
 2. miljö
 3. trafiksäkerhet
 4. trafikregler
 5. personliga förutsättningar

Du har 50 minuter på dig att utföra provet och för att bli godkänd måste du svara rätt på minst 52 frågor. Direkt när du klickat på knappen för att avsluta ditt prov får du reda på om du blivit godkänd eller inte. Om du skulle bli underkänd på ditt prov är det inte hela världen. Du behöver bara plugga mer i sådana fall. Fokusera på de delarna du hade svårast för lite mer så kommer det att gå utmärkt nästa gång!

Körkort - Steg 6 : Körprov/Uppkörning

Uppkörningen är sista steget mot körkortet, steg sex alltså. Uppkörningsprovet är det prov som Transportstyrelsen använder sig av för att bedöma dina praktiska trafikkunskaper. Detta kan också kallas för körprov. Om du bokar din uppkörning via oss kan kommer du att köra upp med våra bilar. Då ses vi även gemensamt vid körskolan och åker tillsammans till uppkörningsplatsen. Väl på plats kommer du även att behöva utföra en säkerhetskontroll. Den sker antingen in- eller utvändigt. Körningen i sig pågår i minst 25 minuter och dessa moment är några exempel på vad som kan väljas ut av inspektören:

 • Säkerhetskontroll och körställning
 • Situationsanpassade frågor
 • Körning i körfält och byte av körfält
 • Infart och körning på landsväg
 • Parkering
 • Cirkulationsplats
 • Användande av reglage
 • Effektiv bromsning
 • Motorväg
 • Gatukorsning
 • Backning
 • Oskyddade trafikanter

Provet är över när du har parkerat på platsen som uppkörningen började, och stängt av motorn. Inspektören talar om för dig direkt i bilen om du blev godkänd eller inte. Efter att du har fått ett godkänt besked tar det omkring fem dagar att tillverka och skicka ut platskörkortet. Blir du inte godkänd kommer du att få veta vilka moment du inte klarade. Det kan vara fördelaktigt att ha en del saker i åtanke vid uppkörningen. Några exempel på dessa tips och råd är följande:

 • Ta av dig jackan (bältet ska sitta nära kroppen).
 • Justera körställning (oavsett om du har blivit ombedd att utföra en yttre kontroll)
 • Ha bra koll i backspeglarna.
 • Koncentrera dig på körningen och inte din inspektör.
 • Om du gör ett misstag, glöm det och gå vidare. Det är inte alls säkert att du kuggat.

Du kan boka uppkörning via oss, och som din trafikskola så åker vi tillsammans dit. Detta kan vara fördelaktigt då du känner till bilen väl eftersom du kommer att ha övningskört med våra bilar tidigare. Det är ett mindre orosmoment. Din körlärare kommer alltså att tala om för dig när han eller hon tycker att du är redo för en uppkörning vilket också kan vara betryggande.

Motortrafikskola hjälper dig gärna med ditt körkort!

Vi på Motortrafikskola besitter en lång och gedigen erfarenhet vad gäller att utbilda våra elever och ge dem de allra bästa möjligheterna för att ta körkort. Du som ska övningsköra och ska ta körkort kan kontakta oss för att skräddarsy din körkortsresa. Vi har jobbat med unga och äldre sedan länge och känner till alla de viktiga moment som du som elev bör klara av för att lyckas att ditt körkort!

Ladda ner vår app
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram