Körlektion I Järfälla

Intresserat av körlektion?

Boka nu!

Du som ska ta körkort behöver förbereda dig inför teoriprovet och uppkörningen. Innan dess behöver du dock ta en hel del körlektioner, privat och med körskolan. Det är viktigt att ta körlektioner hos en trafikskola för att få professionell hjälp från en licensierad trafikskola. Då får du en personlig lärare som du tillsammans med lägger upp en plan utifrån dina förutsättningar och krav, i syfte för att du ska vara redo för dagen du kör upp. Vi på Motor Trafikskola har välutbildade körinstruktörer med omfattande erfarenhet av att köra med elever. Kontakta oss redan idag om du vill ta körkort och behöver övningsköra med duktiga och professionella förare!

Boka en körlektion hos oss på Motor Trafikskola

Hos oss kan du räkna med en fullständig utbildning om bilkörning, där du lär dig allt från bilens funktion och beståndsdelar till den praktiska delen, där du tillsammans med din trafikledare kör ute i trafiken. Genom att köra med utbildad trafikledare lär du dig att bli säker i trafiken och känna till risker och andra saker som gör att du blir en säker förare. Du får dessutom lära dig vad som är viktigt att ha i åtanke när det är dags för uppkörning.

Viktigast av allt är att du får lära dig att manövrera ett fordon samtidigt som du har koll på trafikreglerna. Det gör du i en trygg miljö med en körledare som hjälper dig. Det är också väldigt bra att kunna övningsköra privat. Skillnaden är dock att på en trafikskola känner vi till exakt de orsaker som gör att man misslyckas under uppkörningen. Vi ser till att vägen till körkort går snabbt och smidigt tillsammans med våra erfarna och skickliga trafiklärare.

Både privat körning och körlektioner för bästa inlärning

Det är extra bra om du kan kombinera privat körning och körlektioner för bästa inlärning. På så sätt kan man få både professionell hjälp men samtidigt upprätthålla övandet hemifrån så att du inte glömmer det du får lära dig under lektionerna. Det skulle dessutom bli något dyrt att köra upp endast med din trafikskola. Faktum är att det kräver mycket tid att övningsköra och behöver göras ofta. Dessutom, när du kör med din lärare får du övningsområden som du sedan själv kan öva på.

Det är även bra att övningsköra privat då du sparar mycket pengar jämfört med att endast köra på en trafikskola. Du behöver dock ta några körlektioner från din trafikskola. Hur många körlektioner som krävs varierar från individ till individ. Det kan bero på om du har tidigare erfarenhet av exempelvis mopedkörande eller övningskört tidigare, eller om du har möjlighet att kombinera privat övningskörnings tillsammans med körlektioner. Det kan också variera om du ska ta körkort för automatväxlad eller manuell bil. Efter att övningskört någon gång tillsammans med oss på Motor Trafikskola exempelvis kan vi gå igenom upplägget och se vilken plan som passar dig som elev.

Boka en testlektion hos oss redan idag!

Vi på Motor Trafikskola finns tillgängliga för alla våra elever. Om du ska ta körkort och behöver körlektioner så är du mer än välkommen att kontakta oss redan idag! Vi kan då påbörja en planering för hur många körlektioner du behöver. Du kan komma i gång med din körkortresa redan omgående! Vi på Motor Trafikskola är den bästa trafikskolan i Järfälla med körlärare som besitter lång erfarenhet inom branschen. Vi ser till att våra elever lyckas med sina mål och ser varje individ för sig med sitt unika och egna behov.

Priser för våra körlektioner

Hos oss kan du hitta flera erbjudanden för dig som önskar att ta körkort. Vi har flertalet olika erbjudanden för dig som behöver teoriutbildning eller körlektioner. Om du är student har vi även studentrabatt på ett körpaket med i olika många körlektioner. Du kan alltså välja mellan 6, 10, eller 20 stycken lektioner för 50 minuter till 6% rabatt. Det finns fler av dessa paket, för bil och annat. Fortsättningsvis finns det andra paket med innehåll av teorikurs eller körlektioner. Det finns exempelvis ett paket som heter "10 Körlektioner Teori Paket", där du får 10 körlektioner och Risk 1 och 2 och teoriutbildning. Det paketet kommer till ett pris för 11990 kronor.

Vad lär man sig på en körlektion?

Under körlektionerna får du en omfattande erfarenhet och kunskap om bilkörande beträffande manövrering av fordonet, trafikregler, samt oförutsägbara situationer som kan komma att uppstå. Körlektionerna följer ett etablerat mönster i syfte att du ska få all förberedelse möjlig. Mönstret består av 16 inlärningssteg. Hur många körlektioner du faktiskt behöver varierar beroende på din tidigare erfarenhet. Nedan finns dessa steg som vi rekommenderar att du som elev lär dig, då dessa delar täcker allt du behöver kunna inför uppkörningen. Vi rekommenderar även att eleven tar tillräckligt många lektioner tills att hon eller han känner sig säker på att allt sitter. Faktum är att antalet lektioner som behövs varierar mycket beroende på ens tidigare erfarenhet eller hur mycket du övningskör privat exempelvis. Om du är nybörjare kan det krävas fler lektioner. Därför börjar vi med en testlektion för att se elevens nivå och sedan planerar vi hur många lektioner som kan tänka behövas. Nedan ser du upplägget för körlektionerna samt steg för steg hur lektionerna utförs.

1. Körställning, manöver- och kontrollorgan

Första steget är att lära känna bilen, vilket innebär att hitta bilens pedaler, spakar och reglage, samt att känna till hur de fungerar. Det innebär också att lära sig att hålla växelspaken rätt, utföra vissa säkerhetskontroller. Sedan får du även lära dig att redogöra för risker i samband med i och urstigning och se till att även passagerare har bilbälte.

2. Igångsättning, krypkörning, stannande och styrning

Steg två är att starta bilen, krypköra och sedan stanna bilen mjukt. Fortsättningsvis får du lära dig att reglera farten med gas/koppling och stanna utan hjälp av bromsen, uppmärksamma övrig trafik och ge tecken vid start och uppmärksamma bakomvarande trafik när eleven stannar. Sedan får du även lära dig att styra bilen med små och stora rattrörelser, styra bilen samtidigt som eleven krypkör och att styra bilen i trånga utrymmen.

3. Växlings- och bromsövningar

I steg tre får du utforska växlarnas olika lägen och när eleven bör växla upp respektive ned. Du får även lära dig att öka farten för att utnyttjar alla växlarna, och att välja växel i förhållande till hastigheten så att eleven lär sig köra säkert och ekonomiskt. Sedan får du även prova på att bromsa mjukt och hårt med färdbromsen samt motorbromsa, bromsa från olika hastigheter och stanna vid angivna mål, och att hantera broms, koppling, växel och gaspedal utan att titta ner när du växlar.

4. Manövrering i lutning

Fortsättningsvis får du prova på att starta i nedförsbacke och att starta i uppförsbacke på tre olika sätt, med hjälp av parkeringsbromsen, med hjälp av bromspedalen, och med så kallad uppfångning. Du får även lära dig att starta och köra ut bakom ett fordon såväl i nedförs- som uppförsbacke, starta motorn med hjälp av lutningen och rätt växel och göra ovanstående manövrer och samtidigt ha full kontroll på övrig trafik.

5. Manövrering vid backning, vändning och parkering

Du kommer även att få inta rätt körställning vid backning, bedöma bilens längd och bredd samt vändradie, behärska bilen vid backning på planmark och i lutning, backa rakt, runt gathörn och räta upp efter sväng. Sedan kommer du även att lära dig att vända med hjälp av vägkorsning och återvändsgata, och behärska bilen vid olika typer av parkering såväl framåt som bakåt. Slutligen kommer du att lära dig om vilka skyldigheter som gäller vid backning, vändning och parkering.

6. Vård av bilen och säkerhetskontroll

Steg 6 är speciellt viktig då det har att göra med säkerhetskontroll. Du kommer att lära dig vilka krav som ställs på bilens beskaffenhet och utrustning, och upptäcka eventuella fel och förslitningar som kan äventyra trafiksäkerheten. Sedan kommer du att få kontrollera bromsar, hjul, däck, styrinrättning, elsystem och belysning, kontrollera nivån på motoroljan, bromsvätskan, batterivätskan, kylvätskan, styrservovätskan och spolarvätskan samt vid behov kunna fylla på rätt vätska, byta hjul, torkarblad, glödlampor och säkringar, och slutföra en säkerhetskontroll.

7. Motorik, samordning av tidigare övningar

I det här skedet får du lära dig att behärska de övningar som du har arbetat med under steg 1-6. Du får även använda reglage och manöverorgan utan att uppmärksamheten försämras, manövrera bilen och samordna uppsikt och teckengivning utan att "vingla", starta i alla tänkbara situationer med full kontroll på omgivande trafik, använda backspeglarna kontinuerligt under körningen, och avsöka siktområdet och inta handlingsberedskap/ bromsberedskap i olika situationer.

8. Körning på gator med mindre trafik

Steg 8 innebär att du behöver nu kunna tillämpa grundläggande kunskaper på gator och vägar med trafik, och tillämpa regler för möten, företräde åt gående och cyklister och anpassa sin hastighet till vägen, sikten, trafiken och till sin egen förmåga att behärska bilen.

9. Körning på mindre landsväg och passerande av järnvägskorsning

Vid steg 9 behöver du kunna utföra en säkerhetskontroll av bilen och upptäcka eventuella fel. Dessutom behöver du kunna avläsa trafiken och vara medveten om de risker som kan uppkomma. Sedan testas du även på att planera för oväntade möten i kurvor och backkrön, och att anpassa dig till trafiken runt omkring dig på olika sätt.

Steg 10 - Körning på gator med mer trafik

Steg 10 innebär att du behöver vid det här laget ha god uppsikt på övrig trafik, såväl framåt, bakåt som åt sidorna. Dessutom behöver du kunna anpassa sin hastighet till övrig trafik, sikten, och väglaget. Visa hänsyn mot oskyddade trafikanter och kunna tillämpa reglerna för passerande av övergångsställe och cykelöverfart är också viktigt nu. Utöver det behöver du ett bra samspel med resterande trafikanter vid olika situationer såsom cirkulationsplatser eller korsningar.

11. Landsvägskörning- Avståndsbedömning och hastighetsanpassning

Under steg 11 är det dags för att kunna bedöma avstånd och ha förståelse för svårigheten med rätt avståndsbedömning. Du behöver även kunna redogöra för riskerna med att hålla för kort avstånd till andra trafikanter. Det innebär även att hålla hastigheten och välja rätt hastighet. Gasa på vid utfarter. Vart det är lämpligt eller förbjudet att vända eller parkera på landsväg. Du behöver även kunna bedöma när du kan genomfört riskfria omkörningar i olika hastigheter.

12. Motorväg och motortrafikled

Vid tolfte steget behöver du kunna tillämpa de olika regler som gäller för motorväg och motortrafikled. Sedan behöver du även känna dig trygg i att bedöma hastighet och avstånd. Hantera in och utfarter samt vända med hjälp av de trafikplatser som finns i anslutning till dessa vägar.

13. Körning i nedsatt sikt

Nu är det viktigt att kunna anpassa hastigheten så att eleven kan stanna inom siktsträckan. Du behöver även kunna reglerna för rätt fordonsbelysning och tillämpa rätt ljusteknik vid möten och omkörningar, både när eleven blir omkörd och när eleven själv kör om. Du behöver även kunna redogöra för de risker som finns vid nedsatt sikt.

14. Körning på halt underlag

Du behöver kunna anpassa din körning till vägunderlaget. Förutse och hålla avstånd till framförvarande. Placera dig rätt på vägbanan och slutligen använda vanliga bromsar och låsningsfria bromsar på ett effektivt och säkert sätt.

15. Kvalificerad stadskörning

Näst sista steget är att kunna köra i tät stadstrafik, köra riskmedvetet, och kunna redogöra för de risker som finns. Du ska även nu kunna tillämpa alla tidigare steg och köra tryggt och säkert.

16. Kvalificerad landsvägskörning

Sista steget innebär att du tillämpar alla tidigare övningsmoment. Du kan även köra självständigt i trafiken, i stad och på landsvägar. Du behöver även här kunna vidta åtgärder inför faror och problem som kan uppstå. Du ska i det här stadiet vara redo för uppkörning.

Intresserat av Körlektion?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

    Ladda ner vår app
    crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram