Teoriprov och uppkörning

Teoriprov och uppkörning utgör de sista stegen innan du får ditt körkort. Teoriprovet genomförs alltid före körprovet, och du kan genomföra körprovet även om du inte klarat teorin. Båda proven bör bokas i god tid. Du kan boka dem samtidigt, men planera dem med några veckors mellanrum. Detta ger dig möjlighet att göra om teoriprovet innan körprovet om det skulle behövas.

Teoriprov för körkort

Teoriprovet för körkort omfattar fem principala område:

→ Fordonskännedom och manövrering

Du bör förstå hur fordonet fungerar, hur det påverkas av olika väglag, identifiera riskerna, samt förstå sambandet mellan din körning och hur fordonet beter sig.

→ Miljö

Du visar att du vet hur man kör på ett miljömedvetet sätt.

→ Trafiksäkerhet

Du visar att du kan samspela med andra trafikanter och förstår hur väglag och vägmiljöer påverkar förarens beteende och trafiksäkerheten.

→ Trafikregler

Denna delen omfattar din kunskap om vägmärken, vägmarkeringar, hastighet, möte, omkörning, last, och passagerare.

→ Personliga förutsättningar

Denna delen av teoriprovet innefattar frågor om psykologiska aspekter som påverkar en förare.

❗️Observera att innan du tar kunskaps- och körprovet måste du ha genomfört både riskettan och risktvåan.

Hur går teoriprov till?

Teoriprovet består av 70 frågor. 5 av dem är testfrågor som inte räknas i provresultat. För att bli godkänd måste man svara rätt på 52 frågor. 

Teoriprovet finns även på 15 andra språk. Du kan hitta hela språklistan på Trafikverkets sida.  

Du kan börja förbereda sig till teoriprovet med Motor trafikskolans appen som innehåller teori och övningsfrågor för B- ,C-, och D-körkort, Taxikörkort, Taxiåkeri och Yrkeskompetensbevis (YKB). 

Hur lång tid tar ett teoriprov?

Du får 50 minuter att klara provet och det är även möjligt att lyssna på frågorna.

Kom ihåg att du måste komma till provet i god tid (30 minuter innan) för fotografering. Utan fotografering kan du inte ta kunskapsprovet.

Vad kostar teoriprov?

Priset för teoriprov varierar beroende på veckodag och tid på dagen. Det är 325 SEK före kl. 18 och 400 SEK efter kl. 18 och på helger.

Hur bokar man teoriprov?

Teoriprov bokas på Trafikverkets sida. Där kan du också betala för provet och hantera bokningar.

❗️Kom ihåg att ta med en giltig legitimation.

Uppkörning

Uppkörningen är det sista steget mot att få ditt körkort och testar din förmåga att köra säkert och följa trafikreglerna. Genom att förbereda dig ordentligt och boka prov i god tid ökar du dina chanser att lyckas på första försöket.

Hur går uppkörning till?

Körprovet består av:

 • säkerhetskontroll
 • körning i trafik

Under säkerhetskontroll får du instruktioner om vad du ska kontrollera på bilen. Det kan vara t.ex. bromsar eller belysning. 

Efter säkerhetskontroll kommer du köra i landsvägs- och stadstrafik. 

Följande moment kontrolleras under uppkörning:

Körteknik

 • Effektiv bromsning
 • Backning
 • Start i lutning
 • Vändning
 • Start från vägkant
 • Användande av reglage
 • Parkering

Landsväg och motorväg

 • Motorväg, motortrafikled
 • Infart till landsväg
 • Sväng från landsväg
 • Körning på landsväg
 • Omkörning
 • Möte

Trafik och vägförhållanden

 • Oskyddade trafikanter
 • Körning i körfält
 • Körfältsbyte
 • Gatukorsning
 • Signalerande korsning
 • Cirkulationsplats
 • Passerande av stillastående fordon
 • Körning i tätort
 • Självständig körning mot mål
 • Körning i vägarbetsområde
 • Järnvägskorsning
 • Smal och/eller krokig väg

Specifika körförhållanden

 • Nedsatt sikt och mörker
 • Riskfyllt väglag

Hur lång tid tar en uppkörning?

Körprovet kommer att pågå i cirka 30 minuter. Provet inleds med ett kort samtal med förarprövaren

Vad kostar uppkörning?

Priserna för uppkörning varierar också beroende på kategori, veckodag och tid på dagen.

Ett B-körkortsprov kostar 800 SEK före kl. 17 på arbetsdagar och 1040 SEK efter kl. 18 samt på helger.

Hur bokar man uppkörning?

Uppkörning kan du också boka på Trafikverkets sida

❗️Ta med dig en giltig legitimation på uppkörning. 

Ladda ner vår app
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram