Ta ditt taxikörkort i Stockholm och få taxilegitimation

Taxilegitimation

För att få köra taxi yrkesmässigt krävs det att man har taxiförarlegitimation. Kraven på yrkeskunnande uppfylls genom att du blir godkänd på ett teoretiskt prov för taxiförarlegitimation som består av två delprov samt ett körprov. För att få taxilegitimation krävs det att man har fyllt 21 år och att man har haft bilkörkort i minst 2 år eller innehar behörighet D.

Provet på Trafikverket gör du på dator och består av två delprov. Körprov är ca 1 timme.

När du avlagt godkänt teori- samt körprov skickar du ansökan om taxiförarlegitimation tillsammans med läkarintyg (max 2 månader gammalt) till Transportstyrelsen. De gör då vandelsprövningen samt utfärdar legitimationen.

Ändringar för Taxiförarlegitimation

  • Provet för taxiförarlegitimation har nyligen genomgått förändring och består numera av 2 delprov istället för tre. Förändringarna trädde i kraft den 1'a november 2022.
  • Du kan dessutom nu även boka körprovet med en automatväxlad bil även om du har B kökort för manuell bil.
  • Det har även tillkommit ett moment på körprovet som innebär att du ska hitta ett resmål utifrån förarprövarens muntliga beskrivning. 

 

Delprov: 1

Ämne: Lagstiftning

Antal frågor: 50

Gräns för godkänt: 34/46

Provtid: 50 min

Delprov: 2

Ämne: Säkerhet och beteende

Antal frågor: 70

Gräns för godkänt: 48/65

Provtid: 50 min

Taxitrafiktillstånd

För att få taxitrafiktillstånd krävs det inte att man har taxiförarlegitimation. Kraven på yrkeskunnande uppfylls genom att du blir godkänd på ett teoretiskt prov som består av fyra delprov.

Provet på Trafikverket gör du på dator och består av fyra delprov.

När du avlagt godkänt teoriprov skickar du ansökan till Transportstyrelsen. Fyll i formuläret nedan för taxikörkort i Stockholm så kontaktar vi dig så snabb som möjligt!

Delprov: 1

Ämne: Teknisk normer (trafiksäkerhet)

Antal frågor: 23

Gräns för godkänt: 12/20

Provtid: 45 min

Delprov: 2

Ämne: Rättsregler

Antal frågor: 23

Gräns för godkänt: 12/20

Provtid: 45 min

Delprov: 3

Ämne: Företagsekonomi

Antal frågor: 23

Gräns för godkänt: 12/20

Provtid: 45 min

Delprov: 4

Ämne: Fallstudier

Antal frågor: 20

Gräns för godkänt: 9/15

Provtid: 120 min 

Ladda ner vår app
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram